{راهنمای خرید از هپتا کالکشن}

قاب موبایل

تیشرت

هودی

ماگ یا لیوان

جنس این قاب از پلاستیک فشرده هست و جنس خشکی داره، محافظت جنس سه بعدی از گوشی بالاس، اما احتمال شکستن خود قاب وجود داره، بیشتر جنبه زیبایی داره به دلیل اینکه کناره های قاب هم چاپ میخوره، برای کیت های فوتبالی این جنس پیشنهاد میشه، در ضمن روی دکمه های گوشی رو نمیپیوشونه و بالا و پایین قاب برای راحت تر جا خوردن گوشی باز هست.

مشابه جنس سه بعدی مات هست، با این تفاوت که بالا و پایین قاب رو هم پوشش میده، این مدل فقط برای گوشی های آیفون موجود هست.

این جنس محافظت بسیار بالایی از گوشی داره، با ضربه نمیشکنه و به اصطلاح ضد ضربه هست، اطراف قاب جنس ژله ای با مشکی رنگه و رنگش قابل تغییر نیست، روی بخش ژله ای قاب چاپ نمیخوره و چاپ فقط روی قسمت پشتی قاب میخوره، روی دکمه ها رو کامل میپوشونه و چاپی که روش میخوره براق هست، اسم مستعار این قاب TPU هست.

تمام مشخصات جنس دو بعدی ژله ای براق رو داره و تفاوت شون در این هست که این مدل برای دوربین گوشی ها محافظ لنز هم داره و اجازه نمیده به دوربین گوشی هم آسیب برسه، این جنس برای گوشی هایی که دوربین شون برجستگی داره مناست هست.

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره

کلاه

تمامی طرح های پیج و هر طرحی که خودتون بفرستید قابلیت چاپ روی قاب گوشی شما را دارد، باید ازمون استعلام بگیرید کدام یک از این جنس ها برای گوشی شما موجود هست.
انتخاب جنس قاب ها کاملا سلیقه ای و بستگی به خودتون و سلیقه محترم مون دارد.
هیچ کدوم از جنس قاب ها به هیچ وجه رو گوشیتون خط و خش نمیندازن
قاب ها به راحتی کثیف نمیشند، اگر هم بشن به راحتی هم با یه دستمال ساده تمیز میشند
قاب های ما به شدت باکیفیتن و لک نمیافتن و چاپ شون به هیچ وجه پاک نمیشه و از بین نمیره